Một trong những Phương Pháp giúp chữa lành trị liệu tiềm thức hiệu quả, Quét sạch và xóa bỏ những điều không hoàn hảo bên trong tâm trí, mà tự chúng đã biểu hiện ra bện ngoài thành vấn đề cùng với những người khác có liên quan…. Và chuyển hóa những năng lượng này thành tình yêu thương thuần khiết…

0
Messenger icon
Gửi tin nhắn qua Messenger của bạn
X